Ostatnio dodane:
 
 
   
 
   
Polska Geotermalna Asocjacja
Energia z wnętrza Ziemi
 
Polska Geotermalna Asocjacja (PGA) jest organizacją pozarządową, która czerpiąc z wiedzy i doświadczenia swych członków - wybitnych profesorów i praktyków, prowadzi badania naukowe i aktywnie wspiera rozwój energetyki geotermalnej w Polsce. 
PGA, w oparciu o aktualne  problemy oraz przyszłe potrzeby branży energetycznej, opracowała propozycje kompleksowych działań, których celem jest dalszy rozwój energetyki opartej na OZE, w tym głównie na energii geotermalnej.
Od 1993 roku PGA należy do International Geothermal Association (IGA). W roku 2008 nasza organizacja przyjęła imię prof. Juliana Sokołowskiego - znakomitego naukowca, odkrywcy polskiej geotermii.
 
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Głębokość zalegania złóż wód termalnych jest zróżnicowana, ale najczęściej zawiera się w granicach od 1000 do 4500 metrów, i więcej.
 Wody termalne najszersze zastosowanie znajdują obecnie w energetyce cieplnej, ale duże możliwości jej wykorzystania istnieją także w innych gałęziach przemysłu. Wody o temperaturach powyżej 120°C opłaca się wykorzystać do produkcji prądu.
Przyjmuje się, że jednostkowy koszt geotermalnej energii cieplnej jest o ok. 20% niższy od kosztu energii cieplnej wytwarza-nej w ciepłowni konwencjonalnej.
 
   
 
Mapa geotermalna Polski
   
 
Mapa geotermalna Polski
Mapa geotermalna Polski opracowana została na podst. badań prof. Juliana Sokołowskiego (i innych, 1987-2008) przez przewodniczącego Polskiej Geotermalnej Asocjacji - prof. dr hab. inż. Jacka Zimnego, we współpracy z mgr inż. Michałem Karchem oraz mgr inż. Krzysztofem Szczotką.
Jest to jedyne w Polsce wydanie, które w tak dokładny sposób prezentuje rozkład temperatur wód termalnych na głębokości 3000 m.
Mapę, wraz ze szczegółowymi informacjami, można znaleźć w dziale: Geotermia w Polsce
 
   
 
Zakłady geotermalne w Polsce
   
 
W Polsce funkcjonuje obecnie siedem ciepłowni geotermalnych:
Kolejny zakład geotermalny jest budowany m.in w Toruniu.
 
   
 
Wesprzyj rozwój geotermii w Polsce!
   
 
Zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi zobowiązaniami, Polska powinna wytwarzać do 2010 roku 7,5 proc., a do 2020 roku 20-30 proc. użytkowanej energii z zasobów odnawialnych. Dziś jest to nierealne - aby ten cel osiągnąć, należy wykorzystać na szeroką skalę dwa najzasob-niejsze w Polsce źródła czystej energii: geotermię (jej zasoby tylko do głębokości 3000 m przekraczają przeszło 150 razy nasze roczne potrzeby) oraz biomasę.
Jak można wspierać rozwój energetyki geotermalnej w Polsce? Przede wszystkim poprzez docieranie do organów decyzyjnych z informacją o możliwościach, jakie stwarza stosowanie geotermii oraz poprzez przedstawianie faktów dotyczących istniejących już inwestycji. Ważne jest także wsparcie - zarówno mentalne, jak i finansowe.
Więcej o możliwościach wspierania rozwoju geotermii wkrótce.
 
   
 
Sylwetka Profesora Juliana Sokołowskiego
   
 
POLECAMY!
Profesor Julian Sokołowski - jeden z najwybitniejszych geolo- gów w świecie, odkrywca złóż gazu na Niżu Polskim. On jako pierwszy dostrzegł, iż nasz kraj leży w 80% na pokładach wód termalnych, zdolnych zaspokoić potrzeby energetyczne Polski i być osią jej rozwoju.
 Dokonał: pierwszej w Polsce oceny zasobów energii geotermicznej złóż do głębokości 3000 m, 5000 m i 7000 m; zaprojektował i zbudował pierwszy w Polsce zakład geotermalny w Bańskiej - Białym Dunajcu oraz stworzył projekty nowych zakładów geotermalnych w Szczecinie, Żyrardowie, Skierniewicach, Mszczonowie, Warszawie i przeszło 300 innych miast w Polsce. [...więcej]
 
Fundusze unijne - Dofinansowanie OZE
Inwestycje geotermalne
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań realizacyjnych polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na wysokie koszty budowy elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących OZE, we wszystkich krajach UE tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. [...więcej]
 
Ministerstwo Środowiska przygotowało informację dla przedsiębiorców, jak i gdzie inwestować w Polsce w geotermię. Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. [...więcej]
Ostatnia aktualizacja:
Wydrukuj stronę
Administratorzy: P. Masłowski, K. Sornek, P. Kosiński